שלום רב! תודה שבחרתם להשתמש במדריך אלקטרוני שלנו.

כפתור מספר 4 שבשורה שנייה של הכפתורים מאפשר את השיפור נוסף של יחסי גומלין ביניכם לבין היקום והאנשים שבו. (כמובן גם נוסחת חיים עצמה גם בלי לחיצה בכפתור זה פועלת במידה רבה להרמוניה ביניכם לבין היקום ואנשים שבו, ובמידה רבה! אבל בכל זאת כפתור זה מועיל לשיפור נוסף של ההרמוניה מושלמת)

כל הנ”ל מופעל באמצעות רישיון שלכם שבתוקף, לאחר שכבר קיבלתם היום את נוסחת חיים בגרסתה המוזכרת ברישיון שלכם. בתגובה להפעלת כפתור 4 האמור רישיון שלכם לשימוש בנוסחה יעביר אתכם לדף של התיאור וההוראות של הפעולה.

בכבוד רב, מכון חיים

_______________________________________
We thank you for choosing to use the Formula of Life. With the help of button 4 in the second line, special additional procedure of harmony between you and the world and people in it is also activated* for you!  It is recommended that you stay on the page on the page that opens with the help of mentioned above button for 3-7 minutes.
Sincerely, The Institute of Life
_______________________________________
Мы благодарим Вас за то, что Вы решили использовать Формулу Жизни. С помощью кнопки 4 во второй строкедля Вас также активируется* дополнительная специальная процедура гармонии между вами и Миром и людьми в нем! Рекомендуется оставаться на на той странице, которая откроется с помощью указанной кнопки, в течение 3-7 минут.
С уважением, Институт Жизни

________________________________________
* Если Вы сказали (на одном из языков) слова на большой кнопке в своей лицензии и Ваша лицензия действительна на сегодняшний день
* If you said (in one of the languages) what is written on the big button in your license and your license is valid for today

Leave a Reply