אנו מודים לכם על כך שבחרתם להשתמש בנוסחת חיים. כעת מופעל* בשבילכם גם הליך נוסף מיוחד של ההרמוניה בינך לבין העולם ואנשים שבו! מומלץ להישאר על הדף הזה 3-7 דקות.
בכבוד רב, מכון חיים
______________________________
We thank you for choosing to use the Formula of Life. Now a special additional procedure of harmony between you and the world and people in it is also activated* for you!  It is recommended that you stay on this page for 3-7 minutes.
   Sincerely, The Institute of Life
______________________________
Мы благодарим Вас за то, что Вы решили использовать Формулу Жизни. Теперь для Вас также активируется* дополнительная специальная процедура гармонии между вами и Миром и людьми в нем! Рекомендуется оставаться на этой странице в течение 3-7 минут.
     С уважением, Институт Жизни

________________________________________________
* אם אמרת (באחת מן השפות) את המילים שעל גבי הכפתור הגדול שברישיון שלך, והרישיון שלך הוא בתוקף נכון להיום
* Если Вы сказали (на одном из языков) слова на большой кнопке в своей лицензии и Ваша лицензия действительна на сегодняшний день
* If you said (in one of the languages) what is written on the big button in your license and your license is valid for today

Leave a Reply