אנו מודים לכם  על כך שבחרתם להשתמש בנוסחת חיים! בכבוד רב, מכון נוסחת חיים
 
We thank you for choosing to use the Formula of Life! Sincerely, The Life Formula Institute 
Мы благодарим Вас за то, что Вы решили использовать Формулу Жизни! С уважением, Институт Формулы Жизни

Leave a Reply