אנו מודים לכם על כך שבחרתם להשתמש בנוסחת חיים. כעת אתם (אם אמרתם באחת מן השפות את המילים שעל גבי הכפתור הגדול שברישיון שלכם, והרישיון שלכם הוא בתוקף נכון להיום) מתחברים לאנרגיה חיובית חדשה! מומלץ להישאר על הדף הזה 7-30 דקות

בכבוד רב, מכון חיים

___________________________________

We thank you for choosing to use the Formula of Life. Now you are connecting* to new Positive Energy! It is recommended that you stay on this page for 7-30 minutes.

Sincerely, The Institute of Life

___________________________________

Мы благодарим Вас за то, что Вы решили использовать Формулу Жизни. Сейчас Вы подключаетесь* к новой Позитивной Энергии! Рекомендуется оставаться на этой странице в течение 7-30 минут.

С уважением, Институт Жизни

___________________________________

* Если Вы сказали (на одном из языков) слова на большой кнопке в своей лицензии и Ваша лицензия действительна на сегодняшний день

* If you said (in one of the languages) what is written on the big button in your license and your license is valid for today


Leave a Reply